Josep Moya i Ollé (ficha) és psiquiatre i psicoanalista. En la seva pràctica professional com a terapeuta i investigador, s’ha especialitzat en el tractament i la prevenció de trastorns mentals entre la població jove i adolescent.

Ha treballat i treballa activament en l’àmbit de la salut mental pública: és coordinador de l’OSAMCAT (Observatori de Salut Mental de Catalunya), president de la Fundació CRAPPSI (Fundació Privada Catalana per a la Recerca i Avaluació de les Pràctiques Psicoanalítiques) i president del comitè organitzador del V Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència.

Com a docent, Josep Moya i Ollé imparteix formació especialitzada a ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi), al Departament de Benestar Social i Família i al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Dirigeix actualment un projecte de recerca –dissenyat i finançat per l’OSAMCAT– sobre l’impacte de la crisi econòmica en la salut mental de la població.

Ha publicat: La intervenció professional en joves amb trastorns mentals. Pautes d’orientació, i articles en nombrosos publicacions especialitzades.

Libros disponibles:

Pensódromo 21