Elements bàsics de salut mental
Per a professionals de l’àmbit social
ISBN papel: 9788490073391
Formato: 170x240mm
Fecha de publicación: Marzo 2013
Páginas: 138
Idioma: Catalán
Edición:
SKU: MOYA-MENTAL
12,00

Sinopsis

La salut mental és un component fonamental i inseparable de la salut, i està directament relacionada amb el benestar personal, familiar i comunitari.

L’aposta per la modernització de les institucions sanitàries demana aprofundir la seva implicació en la societat civil, i això vol dir mantenir-hi una estreta col·laboració, no només en el procés de lluita contra la malaltia, sinó també en els espais de trobada, tant en el camp social com en l’educatiu; és a dir, coordinar esforços abans que la malaltia esdevingui un procés complex dins del sistema sanitari.

Per a la salut integral de les persones és necessària cada vegada més la intervenció d’equips interdisciplinaris formats per diferents professionals: sanitaris, psicòlegs, treballadors i educadors socials, etc., que assisteixin la persona des de la prevenció o en l’atenció hospitalària –medicació i cura bàsica–, en l’àmbit laboral –amb programes d’inserció i formació– i en l’educació social, per tal d’aconseguir la seva integració en la comunitat.

Com l’autor d’aquest llibre emfasitza, en aquesta concepció de l’atenció integral és prioritari abordar els problemes de salut mental des de la comunitat i amb una visió comunitària basada en el treball engranat dels diferents professionals, on cadascú actua alhora com a expert i aprenent en benefici del pacient. En aquest sentit, el doctor Josep Moya, coordinador científic de l’OSAMCAT (Observatori de la Salut Mental i Comunitària de Catalunya), diu que és el respecte a la feina que fan els professionals del camp social el que l’ha impulsat a escriure aquest manual, amb l’esperança de fer una mica més fàcil la seva tasca.

Més enllà de les estructures d’atenció al pacient, la docència de pre i postgrau, la recerca i la innovació, des de les institucions sanitàries hem de crear estructures transversals de prevenció en col·laboració amb el món socio-educatiu, per tal de vetllar per la bona salut mental dels nostres conciutadans. Així és com es va crear l’OSAMCAT dins de l’Institut Universitari Fundació Parc Taulí-Universitat Autònoma de Barcelona-Campus d’Excel·lència. Aquest manual és un clar exemple d’aquesta filosofia, que comparteix la Corporació Sanitària Parc Taulí i de la qual el seu Centre de Salut Mental i la Fundació Parc Taulí han estat pioners.

Finalment, vull recomanar vivament la lectura d’aquest manual que és un text amè, té un alt contingut científic, i estic convençut que resultarà de molta utilitat per als professionals.

Dr. Lluís Blanch

Aquest manual està concebut amb l’objectiu d’adaptar els continguts temàtics a les situacions reals, tenint en compte la variable –gens banal– que el professional no sempre disposa de la informació necessària per conèixer la realitat mental de l’usuari. Es tracta d’una variable que depèn dels nivells de coordinació entre xarxes, que massa sovint són deficitaris i generen molt malestar i insatisfacció als professionals. Tot això s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar el manual i, precisament per això, cada capítol conté un apartat pràctic, amb anàlisi de casos i recomanacions i suggeriments adreçats al professional de l’atenció social. Tant de bo que aquest objectiu s’hagi aconseguit.

Josep Moya i Ollé